SFF-bulletin

Detta är medlemstidningen, som innehåller föreningsinformation, medlemslista och sådant. Den brukar dessutom vara varierad, innehållsrik och inte sällan sändningens bästa fanzine. Redaktörskapet roterar bland medlemmarna. Om ingen anmäler sig frivilligt får ordföranden fråga runt bland medlemmarna tills någon ställer upp.


Tidigare bulletiner

Några äldre nummer av SFF-bulletin finns på webben.

Nummer 98 av Johan Anglemark

Nummer 126 (pdf) av Johan Anglemark

Nummer 134 (pdf) av PC Jørgensen

Nummer 140 (pdf) av PC Jørgensen

Nummer 141 (pdf) av Johan och Linnéa Anglemark

Nummer 147 (pdf) av Tomas Cronholm

Nummer 152 (pdf) av Nicklas Andersson


SFF - SFFs historia - Stadgar - Om fanzine - Om SFF-bulletin - SFF-pollen