Vad är ett fanzine?

Fanzine är egentligen en förkortning av fan magazine. Det finns fanzines av olika slag inom olika subkulturer, men inom sf-fandom framhåller man gärna stolt att det var här fanzinet uppfanns.

Så här står det på Alvarfondens hemsida:

En strikt definition på vad som kännetecknar ett fanzine kan vara svår att ge, men i lösa ordalag kan det sägas vara en icke-kommersiell (oftast billigt reproducerad) tidskrift utgiven av sf-fans med andra sf-fans som främsta målgrupp. Innehållet har i regel anknytning till antingen science fiction och/eller science fiction-fandom.

Den som är intresserad av sf-fanzinens specifika kultur i Sverige kan läsa mer i en B-uppsats i journalistik och multimedia, som skrevs år 2000 av Mika Tenhovaara.


SFF - SFFs historia - Stadgar - Om fanzines - Om SFF-bulletin - SFF-pollen