Föreningens ärevördiga historia

SFF har funnits sedan 1978.

1996 kom nummer 100 av medlemstidningen, SFF-bulletin. I detta jubileumsnummer fanns som sig bör en hel del historiska tillbakablickar över föreningen. Några av dessa texter har vi här gjort tillgängliga för den som är nyfiken.

Så här har föreningens medlemsutveckling sett ut sedan mitten på 80-talet:

Mer kommer att dyka upp här i sinom tid. Har du själv något att bidra med? Hör av dig!


SFF - SFFs historia - Stadgar - Om fanzine - Om SFF-bulletin - SFF-pollen