Välkommen till SFF!

Senaste SFF-sändning var utskick 158.

SFF står för Stocksunds Fanzine-Förening (eller, beroende på vem man frågar, Sveriges Fanzine-Förening), och är en förening för distribution av fanzines, närmare bestämt sf-fanzines.

Föreningens syfte är att verka för att sprida kunskap om sf-fanzines och distribuera dessa. Den uppfyller främst detta genom att samdistribuera medlemmarnas fanzines. Alla medlemmar (i dags dato ca 60 stycken) får sex sändningar som innehåller dels föreningens organ SFF-bulletinen, dels alla de fanzines som föreningens medlemmar vill distribuera genom föreningen.

Medlemskap kostar 125 kronor (150 kronor utom Sverige), och täcker sex stycken sändningar (det brukar utkomma en eller två om året), och möjligheten att distribuera så många fanzines man vill under den tiden med föreningen. Enklast är att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto, 435 54 28-6.

Som medlem får man också tillgång till SFFs e-postlista.


SFF - SFFs historia - Stadgar - Om fanzines - Om SFF-bulletin - SFF-pollen


Ordförande: Linnéa Anglemark <nea[at]nea[punkt]pp[punkt]se>
Kassör och vävansvarig: Karl-Johan Norén <kjnoren@gmail.com>
Plusgirokonto: 435 54 28-6 (betalningsmottagare SFF)